logo-mydigital

Cloud Framework Agreement (CFA)

Perjanjian Kerangka Awan (CFA) Cloud Framework Agreement

Bagi memperkasakan penyediaan perkhidmatan Public Cloud, satu perjanjian kontrak berpusat Pengkomputeran Awan yang dikenali sebagai Perjanjian Kerangka Awan (CFA) dimeterai antara kerajaan dengan CSP, berserta syarikat penyedia perkhidmatan Cloud Bumiputera tempatan lantikan CSP yang dikenali sebagai Managed Service Provider (MSP).

Melalui pelaksanaan CFA, agensi sektor awam akan dapat menikmati perkhidmatan Cloud yang lebih baik, cepat, cekap dan bersasar pada harga yang kompetitif menerusi tawaran diskaun pukal oleh CSP dan MSP.

“Ia bertujuan memacu transformasi digital sektor awam secara holistik yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan agenda pendigitalan ke seluruh negara,”

– Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia

logo enfrasys

Penyedia Perkhidmatan Terurus (MSP)

Enfrasys Solutions dilantik sebagai Managed Services Provider (MSP) bagi Microsoft yang dipilih oleh kerajaan Malaysia untuk melaksanakan pengurusan dan perkhidmatan sokongan teknikal perkhidmatan pengkomputeran awan Microsoft. Dengan pengalaman luas dan kapabiliti lengkap, kami yakin dapat membantu menyokong kerajaan dan agensi memberikan khidmat terbaik menjayakan inisiatif MyDigital dan memacu transformasi Digital Sektor Awam.

Technology-driven culture
within the organisation

Dengan hanya satu klik, kementerian dan agensi boleh menyasarkan dan berhubung dengan pelanggan mereka. Kakitangan perkhidmatan awam juga boleh diberi kuasa untuk mencipta budaya yang dipacu teknologi dalam organisasi mereka, untuk meningkatkan lagi kecekapan dan produktiviti. Ini membolehkan mereka menumpukan pada peningkatan kemahiran dalam bidang lain yang penting dan dalam permintaan.

Digital transformation and
cloud solutions go hand-in-hand!

Sebagai Pembekal Perkhidmatan Terurus, kami mempunyai kemahiran dalam perundingan, menganalisis pilihan dan menyediakan penyelesaian terbaik untuk manfaat pelanggan kami. Komitmen kami terhadap inovasi dan perkongsian dengan Microsoft membantu meningkatkan keupayaan kami untuk menyelesaikan masalah dan menambah nilai dengan setiap projek.

Anugerah dan Pengiktirafan

2020

Microsoft Malaysia Partner of the Year
Microsoft Azure Partner of the Year
Microsoft Innovation Partner of the Year

2019

Cloud Infrastructure Partner of the Year
System Integrator Partner of the Year

2018

Microsoft Malaysia Partner of the Year

Microsoft Partner of the Year 2020
Microsoft Partner of the Year 2020
Microsoft Gold Partner
Microsoft Gold Partner
Microsoft Partner of the Year 2018
Microsoft Partner of the Year 2018

Gold Cloud Productivity | Gold Cloud Platform | Gold Datacenter
Gold Application Development | Gold Collaboration & Content | Gold Messaging
Gold Enterprise Mobility Management | Gold Windows & Devices

Klik butang dibawah untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan Microsoft Cloud Solutions

What does Enfrasys Solutions offer in CFA MyDIGITAL?

As a government selected Managed Service Provider, we offer the following services:

1. Software Provision Life Cycle

Single source of Microsoft On-Premise Software & Cloud Services Subscription Procurement, Provision, Billing, Access Control and Support.

2. Software Management Life Cycle

Facilitate agencies to achieve a new standard/level of license optimisation and enhance the value of investment.

3. Consultancy & Support Services

Offer end-to-end professional services across technology, people and processes.

4. Value Adoption & Change Management

Helping agencies to adapt and learn, and encourage them to fully utilize what the service has to offer.

5. Partner Collaboration Services

As our partners, the System Integrators can rest assured that we will support and collaborate to drive the MyDIGITAL initiative.

Enquiry

Complete the form below to learn more about MyDIGITAL